יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
לפניכם רשימות ספרי קריאה מומלצים

רשימת ספרי קריאה כיתה א.pdf רשימת ספרי קריאה כיתה ב.pdf ספרי קריאה לכתה ג.pdf ספרי קריאה לכתה ד.pdf ספרים מומלצים לכיתות ג-ד.pdf קריאה מהנה!