יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
הורים יקרים, מצורף מידע בנושא הצהרון ודרכי הרישום לשנת תשע"ו

הרשמה לצהרון תשעו.pdf