יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

קישור לכתבה באתר אגך חינוך יסודי סיקור רותי סלומון ומכון מופת