יום א', טז’ בניסן תשע”ט

קישור לכתבה באתר אגך חינוך יסודי סיקור רותי סלומון ומכון מופת