יום א', ח’ בטבת תשע”ט

קישור לכתבה באתר אגך חינוך יסודי סיקור רותי סלומון ומכון מופת