יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

בית הספר עוזי חיטמן משתתף בפרויקט גלויה לעיר קראו על הפרויקט והערכות טכנית. גלויה לעיר.pdf לפניכם קישור לגלויות זוכות משנים קודמים