יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

עיינו בחוויות ואירועים, הכירו את הלמידה בהנאה בבית הספרבמידעון המצורף מידעון חודש דצמבר-ינואר 2016