יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
השבוע נציין בבית הספר את שבוע האינטרנט הבטוח, מצ"ב עלון הסבר להורים

alon_horim_24.1.pdf