יום א', ח’ בטבת תשע”ט
הצגה על אחריות חברתית ונתינה

*YouTube:d4u6QAUO0tM*