יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
הזמנה להורי ילדי הגנים. הורי התלמידים הרשומים לכתה א לשנת הלימודים תשע"ז, הנכם מוזמנים לערב הורים בהצלחה לכם ולילדיכם מצוות עוזי חיטמן