יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
הורים יקרים, להלן רשימות ספרי הלימוד והציוד הנדרש לשנת הלימודים תשע"ז

רשימת ספרי לימוד א.pdf ציוד כתה א.pdf ___________________________ רשימת ספרי לימוד ב.pdf ציוד כתה ב.pdf ___________________________ רשימת ספרי לימוד ג.pdf ציוד כתה ג.pdf ___________________________ רשימת ספרי לימוד ד.pdf ציוד כתה ד.pdf ___________________________ רשימת ספרי לימוד ה.pdf ציוד שכבת ה.pdf ___________________________