יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

קישור לפעילות לילדים העולים לכתה א'קישור