יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
חלוקת ספרי לימוד

הורים לתלמידים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים, שימו לב :מועדי חלוקת הספרים יום ה 13/07 בשעות 14:00-18:30יום א 16/07 בשעות 8:00-13:00יום ב 17/07 בשעות 8:00-13:00 30/08/17 בשעות 8:00-12:00