יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

להורים שלום רב,בימים האחרונים הפצנו מסמך בנושא תל"ן - תכנית לימודים נוספת במימון הורים.הכוונה היא לבדוק את מידת הענות ההורים ליישום תכנית לימודים נוספת בשנת הלימודים הבאה לאור שינויים וצרכים שפורטו במסמך.יישום תכנית לימודים נוספת כרוכה באישור 75% מההורים.עד כה נכון להיום, אישרו 50% מההורים . לא כולל את שכבת א' המיועדת.התכנית אינה חובה (היא מהווה חלק מתשלומים מרצון). על כל הורה לקבל החלטה על פי רצונו ויכולתו.ברצוני להבהיר, תכנית ההעשרה במימון ההורים מתגבשת יחד עם נציגות ההורים ואינה מוכתבת על ידי ביה"ס.אנו יכולים להמליץ על נושאי ההעשרה ואף קיימנו סקר הורים לבחינת העדפתכם.כפי שציינו במכתב (המצורף) ביה"ס מפעיל הלכה למעשה שיעורי העשרה שבבתי ספר אחרים הם ממומנים על ידי הורים.מצורף שוב מכתב התל"ן. ניתן לחתום עליו ולהעבירו אלינו בפקס: 03-5295496 מכתב להורים תלן (2).docx תכנית לימודים נוספת.doc בכל החלטה שתתקבל, נמשיך בעשייה ייחודית ועשירה בהתאם למשאבים העומדים לרשותנו והתקציב השנתי של ביה"ס לרווחת והעצמת תלמידנו, ובהתחשב בדגשי ביה"ס, בקשות ההורים ומידת האטרקטיביות לתלמידים.מאחלת לכם חופשה נעימה, שכבות א-ג ממשיכים בביה"ס של הקיץבברכהרונית חנציסמנהלת ביה"ס