יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

7:57 : כניסה לכיתות 8:00 - 8:50 : שיעור 1 8:50 - 9:40: שיעור שני 9:40 - 9:55: הפסקת אוכל 9:55 - 10:15: הפסקה 10:15 - 11:00: שיעור שלישי 11:00 - 11:45: שיעור רביעי 11:45 - 12:00: הפסקה 12:00 - 12:45: שיעור חמישי 12:45 - 13:30: שיעור שישי 13:30 - 13:40: הפסקה (לנשארים לשעה פרטנית) 13:40 - 14:25: שיעור שביעי (פרטניות)