יום א', טז’ בניסן תשע”ט
הורים יקרים, היכנסו לקבלת כל המידע על תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ט

להורי התלמידים שלום רב !במסגרת חוק החינוך משרד החינוך דואג להשכלתם, לחינוכם ולשלומם של התלמידים.נוסף לפעילויות שמשרד החינוך יוזם ומממן, ביה"ס מפעיל תכניות בנושאים ערכיים, לימודיים ותוכניות העשרה כגון: סל תרבות, טיולים ועוד.פעילויות העשרה אלו כרוכות בתשלומי רשות, בנוסף לתשלום החובה עבור ביטוח התלמידים. מצ"ב חוזר תשלומים מפורט: חוזר תשלומים.pdf אמצעי תשלום התשלום יתבצע השנה באמצעות כרטיס אשראי עד 4 תשלומים עד התאריך 1.1.2019דרך קישור https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=43054601מי שאין באפשרותו לשלם בכרטיס אשראי ישלם בהמחאות, לפקודת ביה"ס "עוזי חיטמן", עד יום- 10.11.18פירוט התשלומים באמצעות המחאותשכבת אשכבת בשכבת גשכבת דשכבת השכבת והמחאה 1 ליום 10.11.18175₪175₪180 ₪180 ₪250 ₪250 ₪המחאה 2 ליום 10.12.18175 ₪175 ₪180 ₪180 ₪250 ₪250 ₪המחאה 3 ליום 10.01.19175.5 ₪175.5 ₪189.5 ₪189.5 ₪250.5 ₪250.5 ₪סה"כ524.5 ₪524.5 ₪549.5 ₪549.5 ₪750.5 ₪750.5 ₪*על גב ההמחאות יש לרשום את שם התלמיד/ה והכיתה.*יש אפשרות להעביר את התשלום במעטפה סגורה באמצעות התלמיד/ה. קבלה תימסר לתלמיד/ה.*יש להסדיר את התשלומים עד 10.11.18 במזכירות ביה"ס. בברכה תמי סער מנהלת ביה"ס