יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
הורים יקרים, מצורף תקנון בית הספר, נספח הרחבה (נהלים - אלימות ונוכחות). אנא עיינו בתקנון, קראו את התקנון יחד עם הילדים ועזרו לנו להטמיע את הכללים למען בטחון התלמידים , קידום החינוך הערכי בבית הספר וטיפוח אקלים מיטבי.במהלך תשע"ו נקיים הליך תיקוף ורענון של התקנון, הליך בו התחלנו בשנת תשע"ה לרגל פרסום חוזר מנכ"ל חדש בנושא.

תקנון בית ספר (1).pdf נספח לתקנון.pdf תקנון בית הספר.pdf מצגת לתלמידים