יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
בחירות בבית הספר

מועד הבחירות הוא הזדמנות מצוינת לחוות ולהתנסות בהליך בחירות דמוקרטי. במהלך החודשים הראשונים של השנה אספו הילדים בקבוקים למחזור. לחשבון ביה"ס נכנס סכום הפקדון עבור הבקבוקים שנאספו. ביה"ס מכפיל את הסכום ומעמיד לבחירת הילדים ארבע אפשרויות למימושו לרווחתם: תוצאות הבחירות יפורסמו.

 
 
חדשות
אירועים
קישורים לילדים
מידע להורים
דבר המנהלת
תכניות לימודים
תקנון בית הספר
לקראת כתה א'
כתבות תשע"ג
חדשות תשעג  
אירועים תשעג  
פעילות מקוונת  
כתבות אתרי הכיתות  
מתוך אתרי הכיתות
ארכיון כתבות תשע"ד
ארכיון אירועים תשעד
ארכיון כתבות כיתות תשעד
ארכיון כתבות תשע"ה
למידה בשעת חירום