יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט

יום הזיכרוןהורדת הדגל לחצי התורן, עמידה משותפת בצפירהבטקס קצר ומכובד

 
....
.
 
חדשות
אירועים
קישורים לילדים
מידע להורים
תכניות לימודים
תקנון בית הספר
לקראת כתה א'
מתוך אתרי הכיתות
ארכיון
כתבות תשע"ג  
ארכיון כתבות תשע"ד  
ארכיון כתבות כיתות תשעד  
ארכיון כתבות תשע"ה  
למידה בשעת חירום