יום ו', ו’ באלול תשע”ח
תקנון בית הספר מחייב ומגן על כל באיו.חשוב להכירו וליישמו.

תקנון בית ספר עוזי חיטמן (2).pdf