יום ש', ג’ בתשרי תשע”ח
בית הספר של הקיץ
פורסם: 03:30 (02/06/17) רונית חנציס
הורי תלמידי כיתות א-ג שימו לב
הרישום לביה"ס של הקיץ בעיצומו ויימשך עד 10.6
מהרו להירשם