יום ש', א’ בחשון תשע”ח
מבחן מחוננים שלב א
פורסם: 07:13 (05/10/17) רונית חנציס
מבחן סינון מחוננים שלב א יתקיים ביום רביעי 25.10
(שכבת ב)